e-mail: info@plastokno.czRychlý kontakt: +420 244 404 033Zákaznická linka: +420 840 111 330ZASLAT POPTÁVKU

Zpět na aktuality »

seznamte s bezpečností vašich údajů

 

 • Jakého typu je tento dokument?

  Tyto podmínky ochrany osobních údajů Internetového obchodu a Aplikace (dále jen: Podmínky) jsou dokument informačního rázu, což znamená, že z něj nevyplývají žádné povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu a Aplikace (nejedná se o smlouvu nebo obchodní podmínky).

  Informace obsažené v Podmínkách jsou všeobecné. Podrobné informace týkající se zpracování konkrétních osobních údajů jsou vždy poskytovány v informační doložce, která je prezentována na viditelném a přístupném místě. To se týká zejména informací o účelu a právním titulu zpracovávání osobních údajů, doby jejich uchovávání a příjemcích, kterým jsou údaje poskytovány.

  Veškerá slova, spojení a zkratky uváděné na této stránce, které jsou napsány s velkými písmeny na začátku (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektornická služba) je třeba chápat dle jejich popisu uvedeného v Obchodních podmínkách Internetového obchodu dostupných na stránkách Internetového obchodu http://eshop.plastova-okna-plastokno.cz, včetně Aplikace.

  V případě pochybností nebo rozporu mezi Obchodními podmínkami a poskytnutými souhlasy nezávisle na ustanoveních uvedených v Podmínkách, jsou vždy pro rozhodnutí nebo určení podstatné poskytnuté souhlasy Správci nebo právní předpisy. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a zněním informačních doložek poskytovaných Správcem při získávání osobních údajů (obvykle zasílané s formuláři Internetového obchodu) je zákazník povinen se řídit informací uvedenou v informačních doložkách.

 • Kdo je Správcem Vašich Osobních údajů?

  Správcem osobních údajů shromažďovaných:

  • - prostřednictvím Internetového obchodu a také Aplikace (včetně souborů cookies nebo obdobné technologie) nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem;
  • - získaných na základě aktivity Zákazníka na Internetu, Aplikaci nebo kamenných obchodech, které patří společnosti eobuwie.pl S.A. / eobuv.cz .

  je společnost PLASTOKNO s.r.o se sídlem v Čisovicích 72, Praha Západ, 252 04 (Adresa a korespondenční adresa: PLASTOKNO s.r.o, Komořanská 24/77, Praha 4, 143 00), zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90461, IČO: 26735377; DIČ: CZ26735377; e-mail: info@plastokno.cz , tel. 244 404 033 (sazba rovna běžnému hovoru – dle ceníku příslušného operátora), - dále jen „Správce", jenž je zároveň Prodávajícím.

  Na výše uvedených kontaktních údajích se můžete také spojit s pověřencem pro ochranu osobních údajů.

  V případě zaslání dodatečného souhlasu správci vašich osobních údajů, získaných na základě Vaší aktivity na internetu za pomocí technologie cookies, mohou být také naši spolupracující subjekty (uvedení níže v bodě 15).

 • Jak je postaráno o Vaše osobní údaje?

  Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo umožňují identifikaci fyzické osoby (dále jen: „Osobní údaje”). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lez přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě takového identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o místě pobytu, internetový identifikátor nebo jeden anebo několik podrobných údajů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby.

  Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, zejména však zajistí, že jím shromážděné údaje jsou:

  • - zpracovávány v souladu s právem, řádně a transparentně vůči osobám, kterých se údaje týkají;
  • - shromažďování údajů je pro konkrétní, pro explicitní a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;
  • - přiměřené, relevantní a omezené pouze na to, co je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • - řádné a v případě potřeby aktualizované;
  • - přechovávány ve formě umožňující identifikaci osoby, které se údaje týkají, po dobu která není delší, než je to nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • - zpracovávány způsobem garantujícím bezpečnost Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním nebo náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím vhodných technických nebo organizačních opatření.

  Jak již bylo uvedeno na začátku, Správce chrání při vědomí důležitosti soukromí Zákazníků nejen osoby navštěvující Internetový obchod nebo využívající Aplikaci, ale také Zákazníky, kteří Správci poskytli své Osobní údaje prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tzn.:

  1. webové stránky https://www.facebook.com a veškerých dalších internetových stránek označených nebo spoluoznačených značkou Facebook (včetně poddomén, mezinárodních verzí, widgetů a verzí pro mobilní telefony), jejichž podmínky provozování jsou založeny hlavně na podmínkách uvedených na adrese https://www.facebook.com/legal/terms, zpřístupňované hlavně Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited (dále jen: „Služba Facebook”), včetně funkce Facebook Lead Ads, která zajišťuje přímé reklamy vlastních výrobků nebo služeb Správce. Podmínky ochrany a využívání Osobních údajů službou Facebook jsou uvedeny např. na stránce: https://www.facebook.com/policy.php. Správce nemá vliv na obsah právních podmínek služby Facebook, včetně těch, které se týkají Osobních údajů.
  2. aplikací umožňujících Správci realizaci v rámci služby reklamních kampaní Facebook, včetně soutěží.
 • Za jakými účely jsou informace o Vás využívány?

  Účel i rozsah údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá ze souhlasu Zákazníka nebo ze zákona a je dále specifikován jako důsledek kroků učiněných Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo na jiných komunikačních kanálech. Například: (I) Osobní údaje Zákazníka mohou být zpracovávány za účelem poskytnutí nebo nabídnutí osobních nabídek a akcí co nejvíce přizpůsobených jeho požadavkům (které mohou mít na něj podstatný vliv) pouze v případě souhlasu uděleného Zákazníkem (nabídky nejsou dostupné osobám, které takový souhlas neudělí); (II) pokud se Zákazník nerozhodne zakoupit zboží prostřednictvím internetového obchodu a pouze si zboží zarezervuje, osobní údaje nebudou poskytnuty dopravci zajišťujícímu přepravu zboží na žádost Správce.

 

© PLASTOKNO s.r.o. • info@plastokno.cz244 404 033