e-mail: info@plastokno.czRychlý kontakt: +420 244 404 033Zákaznická linka: +420 840 111 330ZASLAT POPTÁVKU

Řízený větrací systém chytrých oken

Chytrá okna KBE ClimaTEC_70 / Jak funguje řízený větrací systém chytrých oken KBE ClimaTEC_70

 

Jak funguje řízený větrací systém chytrých oken KBE ClimaTEC_70

Spodním a svislým dílem okna vstupuje venkovní vzduch mezi rám a křídlo do vnější komory (norma tuto komoru označuje jako dekompresní) před středovým těsněním a proudí nahoru k regulační klapce.

KBE ClimaTec propustnost vzduchu

chytrá okna Samoregulační klapka se automaticky uzavírá dle velikosti venkovního tlaku (síly větru) a pouští optimální množství vzduchu dále do předkomory k filtrační podušce. Po zbavení se prachu (přefiltrování) proudí vzduch přes patentovaný systém labyrintu do okenního křídla. Odtud se dostává předsazenými otvory umístěnými v horní části okenního křídla do místnosti. Rozdílným tlakem a sáním na opačné straně a díky vlivům teplotního pole dochází k výměně vzduchu i odvodu vlhkosti. (Viz zjednodušený obr.) Systém moderních plastových oken ClimaTEC_70 odpovídá nejnovějším požadavkům vyhlášky EnEV (nařízení o úsporách energie – Energieeinsparverordnung), která jsou kladena na okna v EU a je chráněn evropským patentem EP 0 719 374 B1.

Pro lepší představu si můžete stáhnout animaci Chytrá okna ClimaTEC_70

Ovlivnitelné faktory klimatu místnosti a zatížení vlhkostí jsou vlhkost vzduchu, teplota místnosti a teplotní izolace vnějších stěn.

Obytné místnosti jsou soustavně zatěžovány vlhkostí, ta vzniká vlivem:

  • vlhkosti novostavby jako důsledek stavby
  • vodních par vznikajících vedením domácnosti a výdejem vlhkostí lidí
  • vody, která vzniká ve vlhkých místnostech jako jsou koupelny, kuchyně, atd.
  • vody ze zalévání květin

Příklad

plíseň u okna Vlhkostní zatížení vede ke kondenzaci a tvorbě hnilobných substancí. V místech, kde dochází ke kondenzaci vlhkosti je zvýšené nebezpečí vzniku plísně a je jim proto vždy potřeba věnovat pozornost. Zatímco zkondenzovaná voda na skle je spíše jen estetická záležitost a plastovému oknu neublíží, tak plísně už představují určité zdravotní riziko, navíc v prvních letech po výměně nejsou vznikající plísně pouhým okem patrné.

Hlavní příčiny vzniku plísní jsou:

  • nezajištěné odvětrání
  • nedostatečná tepelná izolace vnějších stěn
  • falešné topení – je topení, které není umístěno pod oknem
  • nedostatky ovlivněné konstrukcí – tepelné mosty

© PLASTOKNO s.r.o. • info@plastokno.cz244 404 033