e-mail: info@plastokno.czRychlý kontakt: +420 244 404 033Zákaznická linka: +420 840 111 330ZASLAT POPTÁVKU

Vliv teplotního pole na proudění vzduchu

Chytrá okna KBE ClimaTEC_70 / Vliv teplotního pole na proudění vzduchu

 

Vliv teplotního pole na proudění vzduchu

Je třeba si uvědomit, že teplotní pole v místnosti není homogenní. Teplota vzduchu se mění jak s výškou tak i se vzdáleností od vnějších ploch. Pokud  je v exteriéru nižší teplota, samozřejmě, že teplota vzduchu směrem k obvodovému plášti – oknům – klesá. Vliv na homogenitu pole má i proudění vzduchu, které je v místnosti způsobováno zahříváním vzduchu nad topením, jeho stoupáním směrem nahoru a pohybem chladnějšího vzduchu, který se na jeho místo spodem natlačuje. Klasicky jde potom pohyb vzduchu v místnosti od radiátorů pod oknem nahoru ke stropu, podél místnosti ke dveřím kde klesá a jako chladnější se vrací zpět k radiátoru. Tento pohyb vzduchu je pro homogenitu pole v místnosti velmi pozitivní, protože pomáhá vyrovnávat teploty v různých částech místnosti. Právě tyto pohyby teplotního pole využívají moderní plastová okna tzv.chytrá okna KBE ClimaTEC_70 k výměně vzduchu a odvodu vlhkosti z místnosti.

chytrá okna Nesmíme však opomenout fakt, že většina uživatelů bytů a nebo dodavatelů tepla do bytů reguluje přísun teplé vody tak, že v nočních hodinách teplotu snižuje a někdy  i zcela zastavuje. Nezřídka potom topení mezi půlnocí a pátou hodinou ranní vůbec nehřeje. To má za následek nejen ochlazení vzduchu v místnosti, ale i podstatné zabrzdění pohybu vzduchu. Na jedné straně je snížení teplot při spaní pro uživatele příjemnější, ale bez zajištění plynulé infiltrace vzduchu přes moderní plastová okna KBE ClimaTEC_70 dochází k nasycení relativní vlhkosti vzduchu a vytváří se kondenzace.

Tuto skutečnost plně potvrzuje i měření Commeterem (přístroj na měření vlhkosti). Ze záznamů je patrné, že v bytě s klasickými plastovými okny v dorazovém systému AD dochází ke kolísání teploty a hlavně zvyšování vlhkosti (přes den 55-78%, v noci i 85%). Z grafu záznamu je patrný vliv nárazového větrání. Po každém otevření oken a zhruba 15min vyvětrání dojde sice k poklesu relativní vlhkosti, ale i k velkému snížení teploty v bytě. Navíc díky vysokému zatížení vlhkostí byly již po 3 měsících vzorky odebrané z ostění napadeny hnilobnými substancemi, které jsou základem pro tvorbu plísní. V bytě s moderními plastovými okny – tzv.chytrá okna KBE ClimaTEC_70 s nuceným větráním je patrná plynulá výměna vzduchu beze ztrát s optimální relativní vlhkostí okolo 50-55% přes den, v noci maximálně 60%. Právě také díky těmto jedinečným vlastnostem splňuje systém chytrých oken ClimaTEC_70 nařízení o úsporách energie EnEV v EU.

© PLASTOKNO s.r.o. • info@plastokno.cz244 404 033