e-mail: info@plastokno.czRychlý kontakt: +420 244 404 033Zákaznická linka: +420 840 111 330ZASLAT POPTÁVKU

Součinitel prostupu tepla

O plastových oknech / Fyzikální vlastnosti oken / Součinitel prostupu tepla

 

Součinitel prostupu tepla

teplota okolo oken Vyhláška o úsporách energie (EnEV). Zde je velmi důležité ozřejmit si některé základní pojmy, setkali jsme se totiž s nabídkami konkurenčních firem, kde se uvádí součinitel prostupu tepla profilem AD dorazové těsnění Uf = 1,1 W/m2K.

Tyto uváděné hodnoty u profilů v dorazovém těsnění AD do stavební hloubky 80mm jsou ale bez výztuh a dle našeho mínění se jedná o cílevědomé lhaní zákazníkovi. Protože pozinkované ocelové výztuhy by měly být použity vždy u oken při větším rozměru než je cca 800x800mm dle systému.

Profil v AD dorazovém těsnění s ocelovou výztuhou i při stavební hloubce 76mm nedosahuje součinitel prostupu tepla Uf nižší než 1,3 W/m2K, jedná se o samotný profil s výztuhou. Pokud budeme brát okno jako celek (obsahuje: profil dorazového těsnění křídlo a rám včetně výztuh, standard sklo Ug=1,1W/m2K a distanční rámeček) dosahuje součinitel prostupu Uw =1,3 až 1,4 W/m2K dle výrobce.

Profil v MD středové těsnění obecně dosahuje lepších hodnot součinitele prostupu tepla, což je hlavně díky masivnějšímu a stabilnějšímu konstrukčnímu řešení těchto profilů. Součinitel prostupu tepla je 1,2 W/m2K včetně ocelové výztuhy. Okno jako celek (profil středového těsnění křídlo a rám včetně výztuh, standard sklo Ug=1,1W/m2K a distanční rámeček) dosahuje součinitel prostupu Uw=1,2 až 1,3 W/m2K dle výrobce.

 

Výpočet součinitele prostupu tepla

Uw vzorec Uf = součinitel prostupu tepla profilem – rám,křídlo
Ug = součinitel prostupu tepla sklem – prosklení
Uw = součinitel prostupu tepla oknem – okno jako celek
Lg = obvod skel
Ag = Plocha plastu
Af = Plocha skla
Ψg (Psi) = distanční rámeček – okrajová zóna skla

 

vysvětlení plastových oken U součinitelů prostupu tepla Uw si vždy zkontrolujte z jakých parametrů certifikát vychází – setkali jsme se s certifikáty, kde pro zkoušku ve zkušebně je používané sklo s nižším součinitelem tepla (Ug=0,9 i 0,7 W/m2K) než-li výrobce dodává ve standardním provedení, což ve většině případů budou skla Ug=1,1W/m2K. Pro samotný výpočet součinitele prostupu tepla je důležité také znát parametry distančního rámečku skla. O těchto rámečcích se více dozvíte v informacích o sklech.

levná okna Z tohoto důvodu je vždy důležité požadovat po vybrané firmě upřesnění o jaký uváděný součinitel prostupu tepla se vlastně jedná. Zde jen můžeme doporučit vyžádat si protokol o zkoušce: Stanovení fyzikálních vlastností, součinitele prostupu tepla. Upozorňujeme ale, že žádná firma není povinna Vám tyto dokumenty předložit.

Evropské normy určují přesné postupy jak pro výpočet Uw (oken) dle DIN EN ISO 10077-1, výpočet Uf (rámu) dle DIN EN ISO 10077-2, výpočet Ug (zasklení) dle DIN EN 673; tak pro měření Uw (oken) dle DIN EN ISO 12567, měření Uf (rámu) dle DIN EN 12412-2, měření Ug (na zasklených plochách) dle DIN EN 674 a zajištění stupně celkové energetické prostupnosti dle DIN EN 410.

© PLASTOKNO s.r.o. • info@plastokno.cz244 404 033