e-mail: info@plastokno.czRychlý kontakt: +420 244 404 033Zákaznická linka: +420 840 111 330ZASLAT POPTÁVKU

Fyzikální vlastnosti plastových oken

O plastových oknech / Fyzikální vlastnosti oken

 

Fyzikální vlastnosti oken

levná okna praha U fyzikálních vlastností došlo k souladu s evropským značením a následně i normami. Na samotné otvorové výplně jsou kladeny nové požadavky; tepelně technické, které zohledňují nejen hloubku a prostup tepla, ale také nově formulují požadavky na šíření vzduchu (průvzdušnost), čímž se snaží zlepšit vnitřní klima bytu či domu a minimalizovat tak rizika vzniku vlhkosti (omezit povrchové kondenzace a zamezit tak tvorbě a růstu plísním). Dále se zavádí také požadavky na množství zkondenzované a vypařené vodní páry uvnitř konstrukce. Některé z nich se Vám pokusíme ozřejmit a vysvětlit; ostatní nebo podrobnější informace Vám sdělí naši obchodní či techničtí zástupci.

Všechny tyto informace jsou i výzvou konkurenci, že si zákazníkem nemůžou hrát a stavět prodej oken na lžích díky jejich nevědomosti.

 

Součinitele prostupu tepla U

Vyhláška o úsporách energie (EnEV). Zde je velmi důležité ozřejmit si některé základní pojmy, setkali jsme se totiž s nabídkami konkurenčních firem, kde se uvádí součinitel prostupu tepla profilem AD dorazové těsnění.

Plastová okna Classic
 

Statické požadavky na okna

Obecně musí mít konstrukce výplní otvorů náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace. Musí odolávat zatížení vlastní hmotností a zatížením větrem aniž by došlo k deformaci.

deformace oken
 

Zatížení větrem a těsnost proti přívalovému dešti

Zatížení větrem je rozděleno dle výšky budovy do 6ti tříd. Každá třída musí odolávat určitému tlaku větru, limitní tlak (v Pa) pro danou třídu se stanoví podle celkové výšky budovy.

těstnost proti dešti
 

Propustnost spár

Propustnost spár dle DIN EN 12207 je referenční propustnost vzduchu (Q100) proud vzduchu v m3/h, který proudí spárami mezi okenním křídlem a rámem a zajišťuje přívod čerstvého vzduchu.

těsnost oken

© PLASTOKNO s.r.o. • info@plastokno.cz244 404 033