Plastokno - specialista na plastová okna

O plastových oknech / Fyzikální vlastnosti oken

 

Fyzikální vlastnosti oken

Fyzikální vlastnosti oken U fyzikálních vlastností došlo k souladu s evropským značením a následně i normami. Na samotné otvorové výplně jsou kladeny nové požadavky; tepelně technické, které zohledňují nejen hloubku a prostup tepla, ale také nově formulují požadavky na šíření vzduchu (průvzdušnost), čímž se snaží zlepšit vnitřní klima bytu či domu a minimalizovat tak rizika vzniku vlhkosti (omezit povrchové kondenzace a zamezit tak tvorbě a růstu plísním). Dále se zavádí také požadavky na množství zkondenzované a vypařené vodní páry uvnitř konstrukce. Některé z nich se Vám pokusíme ozřejmit a vysvětlit; ostatní nebo podrobnější informace Vám sdělí naši obchodní či techničtí zástupci.

Všechny tyto informace jsou i výzvou konkurenci, že si zákazníkem nemůžou hrát a stavět prodej oken na lžích díky jejich nevědomosti.

 

Součinitele prostupu tepla U

Vyhláška o úsporách energie (EnEV). Zde je velmi důležité ozřejmit si některé základní pojmy, setkali jsme se totiž s nabídkami konkurenčních firem, kde se uvádí součinitel prostupu tepla profilem AD dorazové těsnění.

součinitele prostupu tepla U
 

Statické požadavky na okna

Obecně musí mít konstrukce výplní otvorů náležitou tuhost, při níž za běžného provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace. Musí odolávat zatížení vlastní hmotností a zatížením větrem aniž by došlo k deformaci.

statické požadavky na okna
 

Zatížení větrem a těsnost proti přívalovému dešti

Zatížení větrem je rozděleno dle výšky budovy do 6ti tříd. Každá třída musí odolávat určitému tlaku větru, limitní tlak (v Pa) pro danou třídu se stanoví podle celkové výšky budovy.

Zatížení větrem a těsnost proti přívalovému dešti - výpočet pro zatížení větrem
 

Propustnost spár

Propustnost spár dle DIN EN 12207 je referenční propustnost vzduchu (Q100) proud vzduchu v m3/h, který proudí spárami mezi okenním křídlem a rámem a zajišťuje přívod čerstvého vzduchu.

Propustnost spár
 

Doporučujeme: Pokročilá angličtina rychle a efektivně | Kvalitní kuchyně na míru | Lingua Sandy, němčina pro začátečníky