e-mail: info@plastokno.czRychlý kontakt: +420 244 404 033Zákaznická linka: +420 840 111 330ZASLAT POPTÁVKU

Výpočet pro zatížení větrem

O plastových oknech / Fyzikální vlastnosti oken / Výpočet pro zatížení větrem

 

Zatížení větrem a těsnost proti přívalovému dešti

odolnost proti vodě Zatížení větrem je rozděleno dle výšky budovy do 6ti tříd. Každá třída musí odolávat určitému tlaku větru, limitní tlak (v Pa) pro danou třídu se stanoví podle celkové výšky budovy. Zkoušky se provádí na zkušebních tělesech podle DIN EN 12211. Plastová okna se nejprve zkouší na čelní průhyb P1 (v Pa-paskalech) nejprve při tlaku a poté sacím účinku větru stejné intenzity – P1 a dle výsledků se klasifikují do jednotlivých tříd. V druhé části se zkouší tlak a sání v 50ti cyklech s intenzitou –P2/P2 a zkušební tělesa musí zůstat plně funkční. Ve třetí části musí zkoušená tělesa zůstat uzavřená jak při tlaku P3 tak při sání P3. Výsledky jsou pro každou třídu při zkoušce jiné – Třída 1 P1=400Pa, P2=200Pa, P3=600Pa; Třída 2 P1=800Pa, P2=400Pa, P3=1200Pa; Třída 3 P1=1200Pa, P2=600Pa, P3=1800Pa; Třída 4 P1=1600Pa, P2=800Pa, P3=2400Pa; Třída 5 P1=2000Pa, P2=1000Pa, P3=3000Pa; Třída Exxx vyšší naměřené hodnoty než-li třída 5.

A nejen to, nefouká totiž jen vítr, ale velmi často je doprovázen deštivým počasím. Z tohoto důvodu mají okna stanovené také limity – 10tříd na těsnost vůči přívalovému dešti dle DIN 12 208 a to dle postupu A – nechráněná konstrukce a B – chráněná konstrukce (například lodžií). Třída 1 při tlaku 0 Pa, tř.2 při 50 Pa, tř.3 při 100 Pa, tř.4 při 150 Pa, tř.5 při 200 Pa, tř.6 při 250 Pa, tř.7 při 300 Pa, tř.8 při 450 Pa a tř.9 při 900 Pa. U třídy 1 se na vzorek pouští voda za daného tlaku po dobu 15 minut s každou další třídou se doba pouštění (stříkaní) vody za daného tlaku o 5minut prodlužuje.

Z toho plyne - pokud chcete provést výměnu oken u panelového domu, je vždy velmi důležité zadat o jakou výšku domu se jedná. Zkoušky a certifikáty jednotlivých firem jsou v některých případech vydávány na jinak okovaná okna než-li je dodaný standard. Proto pokud Vám mávají obchodní zástupci certifikáty o vodotěsnosti dorazového těsnění tlaku do 1050 Pa, je vždy důležité takto okovaná okna vyžadovat v zakázce - standardu. Setkali jsme se v hojném měřítku s firmami, které tvrdí, že okna mají certifikována na tlak 1050 Pa, a když jsme se podívali hlouběji do certifikace, se zděšením jsme zjistili, že kování, které tomuto zatížení odolá, má oproti standardně okovaným a dodaným oknům o 4ks bodových uzávěrů více.

 

výpočet pro zatížení větrem

Jednoduchý postup nabízí v praxi výpočet podle níže uvedeného vzorce, ale většina kvalitních výrobců profilů má z nich vyráběná okna odzkoušena a vyráběna předimenzována.

počítání oken

Iz = plošný moment setrvačnosti[cm4]
W = dynamický tlak[kN/m2]
L = světlost podpěry [cm]
a = šíře zatížení [cm]
E = modul elasticity [N/mm2]
f = prohnutí [cm]

 

Maximální přípustné prohnutí profilů nesmí překročit L/300, případně 8mm. To ale platí při použití standardních izolačních skel jako výplně. U skel upravených na ochranu proti slunci nebo tepelně ochranných skel případně jiných speciálních skel je třeba dodržet maximálně 6mm.

© PLASTOKNO s.r.o. • info@plastokno.cz244 404 033