e-mail: info@plastokno.czRychlý kontakt: +420 244 404 033Zákaznická linka: +420 840 111 330ZASLAT POPTÁVKU

Práce

Práce

 

Kvalitní montáž

Bez provedení kvalitní montáže by všechny předchozí výrobní operace, byť byly provedeny co nejkvalitněji, neměly šanci na úspěch. Špatná montáž vede k velmi brzkým budoucím problémům. Z tohoto důvodu věnujeme této důležité a na povrch ne tolik viditelné etapě maximální pozornost.

montáž plastových oken
 

Zednické práce

Naše montážní skupiny jsou zaškolené v dceřiné certifikační společnosti ift – Eurowindoor academy. Kvalitní montáž není totiž prováděna v co nejkratším čase, ale je závislá na kvalitě použitých materiálů, na používání vytěsňujících pásek u spojů, v detailech správného osazení, ukotvení i vypěnění tak, aby bylo zabráněno vzniku tepelných mostů.

zednické práce
 

Tepelné mosty

Výjimečnost našich pracovních skupin je přikládaná nejen školení, ale i jejich dlouholeté praxi v dané profesi. Nedílnou součástí montáže je seřízení a seznámení s obsluhou a údržbou Vašich nových oken. Všechny tyto úkony vedou k vysoké spokojenosti našich zákazníků.

tepelné mosty
 

Postup prací

U jednotlivých zakázek začínají práce vždy ráno mezi 8-9h, na adrese stavby zakázky. Nestihnou-li snad montážníci, nebo zedníci dorazit na místo určení v 9h, jsou Vás povinni telefonicky informovat o časovém posunu.

postup prací
 

Ostatní práce

Při provádění začistění jednotlivých elementů je zhotovitel povinen přikrýt krycí plachtou místo v nejbližším okolí elementu (cca 1m). Zednické začistění se provádí vždy z vnitřní i vnější strany pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. Pokud spára u vnějšího začistění je menší než 5 mm může být vnější začistění provedeno silikonovým tmelem odpovídajícím barevnosti elementů.

ostatní práce na plastových oknech
 

Stavební práce

K jednotlivým zakázkám nabízíme i doplňkové stavební práce, jako úpravu stavebních otvorů, osazení překladů, podezdění či přizdění otvorů, zateplení objektů a jiné stavební práce. Pokud budete mít o některé stavební práce zájem, domluvíte se s technikem, který u Vás bude provádět zaměření ještě před podepsáním smlouvy o dílo.

stavební práce

© PLASTOKNO s.r.o. • info@plastokno.cz244 404 033