e-mail: info@plastokno.czRychlý kontakt: +420 244 404 033Zákaznická linka: +420 840 111 330ZASLAT POPTÁVKU

Tepelné mosty ostění

Práce / Tepelné mosty / Ostění

 

Tepelné mosty ostění

V posledních letech jsou ve stavebnictví kladeny neustálé požadavky na zvyšující se tepelnou ochranu budov. Hlavním důvodem je snižování tepelné náročnosti, neboť ceny energií stále stoupají, dalším důležitým faktorem je úspora přírodních zdrojů pro další generace. V důsledku snižování tepelné náročnosti si začínáme všímat tzv. tepelných mostů, které jsou v určité míře taktéž příčinou tepelných ztrát. Nejedná se jen o ztráty u obvodových konstrukcí budov, ale i u otvorových výplní a to zejména ve styku - napojení okenní konstrukce na těleso stavby. Na základě vyhodnocení posudků se ukázalo, že u kvalitních plastových oken se neprojevovaly žádné technické závady v konstrukci samotného okna, ale vždy jen v detailu osazení okna k ostění. Zde jsme u některých firem zjistili veliké nedostatky ve stavebně-technickém provedení, kde v místě vzniku tepelných mostů pak docházelo ke kondenzaci vodních par a tvorbě plísní.

jak vytápět dům Pro tento výpočet potřebujeme bezpodmínečně znát tepelně-technické hodnoty materiálu obvodového pláště (u rekonstruovaných budov jsou tyto hodnoty nevyhovující, čili nesplňují kritéria tepelné ochrany). Okno musí být vždy usazeno v oblasti, kde vnitřní povrchová teplota je vyšší než kritická teplota – teplota rosného bodu. Obecně lze u špaletových oken říci, že nedojde-li po výměně oken k zateplení objektu a to i u vlastních venkovních špalet (tzv. zrcátek), mělo by dojít alespoň k zateplení špalety cca 50mm polystyrenem a teprve poté namontovat nové okno k původnímu ostění (Tento způsob montáže je systémově správný a odbourá vznik tepelných mostů u špaletových oken, bohužel ale mnoho investorů o něm slyšet nechce, z důvodu vyšší pracnosti a tím i navýšení ceny za provedené práce).

Těmto nepříznivým faktorům se vyhneme jen správným posouzením situace v projektu u novostaveb a u rekonstrukcí hlavně tím, že v bodě spojení okna s ostěním určíme nejnižší možnou vnitřní povrchovou teplotu.

 

© PLASTOKNO s.r.o. • info@plastokno.cz244 404 033